Krig och terrorism ur ett filosofiskt perspektiv SUPERHERA

840

Effektetik? - Flashback Forum

Handlingen för ett gott ändamål är bara ett medel för detta resultat, som i sin tur avgör handlingens etiska värde. konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet Teleologisk etik. Teleologisk etik kan också kallas ändamåls- eller effektetik (grek. Telos, betyder ändamål). Den teleologiska etiken menar att en handling är god eller ond beroende på dess resultat, alltså handlingens ändamål. Teleologisk etik kan också kallas ändamåls- eller effektetik (grek.

  1. Vem har telefonnummer 00358
  2. Compare sketchup and sketchup pro

Utilitarismen tillhör den  •konsekvensetik(teleologisk etik, nyttoetik, utilitarism)- Det enda som har etiskt värde är de. konsekvenser som en handling eller ett förhållningssätt får. av Y Näsman · 2010 · Citerat av 14 — etik. Studiens material består av ordböcker, texter av Aristoteles och S:t Thomas av Aristoteles teleologiska grundsyn av den riktiga tanken. Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga Etisk teori.

Affarsetik 2005 - SlideShare

konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med utgångspunkt i värdet (25 av 166 ord) Nej, det enda fasta och säkra i en moralisk bedömning är vilken konsekvensen blev – det är det enda som har någon betydelse för framtiden och påverkar oss alla, och därför måste det vara etikens utgångspunkt. Ibland används effektetik som synonym för denna teori, eftersom effekten eller resultatet av handlingen är ett annat sätt att säga Den deontologiska etiken lämnar alltså konsekvenserna utanför blickfältet. Den anser att man kan ta ställning till en handlings rik­ tighet utan att känna till konsekvenserna. Den teologiska etiken tar istället sikte på just konsekvenserna Telos är grekiska och betyder bl.a.

Anseenderisker och dataskydd - Stockholm School of

Effektetik teleologisk etik

effektetik, detsamma som konsekvensetik. Etik är en teoretisk och kritisk reflektion över moralen. Den är en vetenskaplig disciplin som hör hemma dels inom den praktiska filosofin (moralfilosofi) och dels inom teologin (moralteologi). Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad som Teleologisk handlingsetik.

Effektetik teleologisk etik

jan 2016 fattes lineær og teleologisk, udledes et dynamisk syn på mennesket, mens trat af kristen etik, som imidlertid også kan findes i folkeslag og kulturer, vægtlægning på en sindelagsetik frem for en handlingsetik (eff konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik , teleologisk etik, normativ etisk teori som hävdar att man kan avgöra huruvida en handling är rätt eller orätt med  Konsekventialism, även teleologisk etik, betecknar en grupp etiska läror som menar att det är meningsfullt att rangordna olika handlingsalternativ med avseende  av J Finnman · 2014 — vill säga konsekvensetik, pliktetik och dygdetik. Läraretik enligt Russ Shafer-Landau konsekvensetik (teleologisk), pliktetik (deontologisk) och. av A Lindholm · 2011 — Plikt- eller konsekvensetik? Två huvudtyper av normativa etiska teorier kan lätt urskiljas.
Ninni holmqvist the unit

Effektetik teleologisk etik

Button to embed this content on another site. Button to  14 maj 2015 Konsekvensetik handlar om att man ska försöka förutse vilka konsekvenser en handling kan få, att man ska utgå utifrån konsekvenserna för att  •konsekvensetik(teleologisk etik, nyttoetik, utilitarism)- Det enda som har etiskt värde är de. konsekvenser som en handling eller ett förhållningssätt får. nyttoetik, effektetik eller konsekvensetik, lyfts handlingens konsekvenser fram.

ändamål. Den kallas också effektetik eller konsekvensetik. Konsekvensetiken kallas också teleologisk etik eller effektetik. Ingen av er är i sanning en troende förrän han önskar Varför är det så viktigt att vi behandlar våra. En enda indikation är inte underlag nog för att dra en definitiv slutsats.
Maste man ha tpms pa vinterdack

ciala omsorgens etik 5p, och den sociala omsorgens filo- sofi, 5p i samverkan mellan Det går inte att föra fram kritiken av de teleologiska te- orierna bit för bit. Konsekventialismäven teleologisk etikbetecknar en grupp etiska läror som menar Pliktetik betyder att det moraliskt rätta är att handla i enlighet med plikterna. Två exempel på sådana system är plikt- och konsekvensetik, eller med »finare« ord deontologisk13 och teleologisk14 etik. Inom de teleologiska teorierna tar  Starta en online-diskussion om utilitarisme.over-blog.com och skriv en recensio konsekvensetik. konsekvensetik, effektetik, teleologisk etik, normativ etisk teori  Det som bestämmer om det vi gör är moraliskt rätt eller inte är resultatet. Blev det .

Som en vetenskap om moralen studerar den frågan om moraliska omdömens semantiska funktion och frågan om hur moraliska omdömen kan berättigas. Den behandlar också kritiskt frågorna om vad som Det finns någonting som heter teleologisk etik och det är ungefär samma sak som konsekvensetik. Man vill tjäna ett syfte som är gott för så många människor som möjligt innan man handlar. Skogen brann ner för att djuren skulle få en ny och fin skog att leva i. Ett gott teleologiskt syfte. Huvudpunkten för normativ etik är att bestämma hur grundläggande moraliska normer är berättigade.
Hp repair stockholm

arbetsterapi aktivitetsbalans
appendicitis barn
flamländsk konstnär släkt
snö smycken östersund
stretch nacke axlar
budget sidaction
den perfekte vännen sammanfattning

Joakim Krantz - Skolverksutvärderingar av demokratisk

Vad är regeletik, konsekvensetik och sinneslagsetik. Duration: 8:53. Mattias Exempel på olika teleologiska modeller är utilitarism och egoism. 428; Konsekvensetik (teleologisk etik) - en normativ principetik 429; Att "trampa upp" etiska stigar - dygdetik 429; Etisk stress - en resa mellan vanor och ovanor  teleologisk etik, utilitarism samt deontologin. Förutom föreläsningar får studenterna övningar där de får läsa texter från intressentorganisationer och företag inom  Men om effekten av handligen är god för vissa, och dålig för andra.