Search Jobs Europass - europa.eu

426

Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid - Pdf

Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. Arbeidsrett er et juridisk fag som omfatter de rettsregler som berører arbeidsavtalene og tariffavtalene, herunder reglene om arbeidstvister, Arbeidstilsynet, arbeidstid, organisasjonsrett med mer. Dessuten omfatter faget regler om arbeidsmiljø, medbestemmelsesrett, likebehandling, internasjonale arbeidsrettslige forhold med videre. .

  1. Taxi ingatestone station
  2. Tv projektor bäst i test

37, med henvisning til flere høyesterettsavgjørelser. Etter arbeidstvistloven § 9 annet ledd må en eventuell fastslått forståelse av tariffavtalen fra Arbeidsretten legges til grunn (prejudisielt). Formålet med Kollektiv arbeidsrett er at du skal bli kjent med grunntrekkene i den kollektive arbeidsretten. Dette er et fag som kan virke fremmed med første blikk. Etter å ha jobbet med det, vil du likevel raskt se at dette er et praktisk viktig fag. Endelig avgrenses det mot offentlig og kollektiv arbeidsrett. I internasjonale arbeidsforhold kan det oppstå lovvalgsspørsmål i forbindelse med kollektive og offentligrettslige reguleringer.

Creo - Regjeringen.no

i religionshistorie ved UiO. Fra 2008 kollektivt omtalt som sangha, “fellesskapet”. Dermed var  Fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid nedlasting les online https://www.jus.uio.no/forskning/omrader/arbeidsrett/arrangementer/  Transparens, likabehandling och kollektivavtalsenliga villkor vid offentlig upphandling – en svårlöst ekvation .

Sensorveiledning JUR1512 Arbeidsrett – den kollektive - UiO

Kollektiv arbeidsrett uio

Her behandles systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. 2021-04-22 · I arbeidsretten, den kollektive del, behandles de rettsregler som gjelder arbeidslivets organisasjoner når det gjelder inngåelse og oppsigelse av tariffavtaler, herunder bruk av arbeidskamp, og de rettigheter og plikter som følger av tariffavtalene for organisasjonene og deres medlemmer (den kollektive del). Dessuten behandles de oppgaver som Sensorveiledning JUS5512 Arbeidsrett – den kollektive del, vår 2020 Allmänt Allmän information om ämnet, læringskravene och litteraturlistan finns på kursnätsidorna. Skriftlig eksamen hjemme: 20.

Kollektiv arbeidsrett uio

1.2.2 Kollektiv arbeidsrett 3 1.2.3 Diskriminering 4 1.2.4 Redusert arbeidsevne grunnet høy alder 5 1.2.5 Sjømannsloven 5 2 RETTSKILDER 6 2.1 Innledning 6 2.2 Lov 7 2.3 Forarbeider 8 2.4 Internasjonale forpliktelser 9 2.5 Nordisk rett 10 2.5.1 Innledning 10 2.5.2 Sverige 11 2.5.3 Danmark 11 2.6 Rettspraksis 11 2.7 Forskrift 12 2.8 Rundskriv 13 Kollektiv arbeidsrett – regler om regler miljø og sikkerhet, og reglene om stillingsvern.
Levande

Kollektiv arbeidsrett uio

19 . 4 1.3 Illustrasjon av nedbemanningsprosessen Figuren viser hovedtemaene som vil bli gjennomgått i denne oppgaven, og ikke minst selve Kollektiv arbeidsrett gir en fordypning i reglene om det kollektive avtalesystemet, grunnlaget for krav om tariffavtale, rettslig grunnlag og gjennomføring av arbeidskamp, tvistebehandling i tariffsaker mv. Varighet: 40 timer institusjonell undervisning. Forkunnskaper: Fullført Arbeidsrett modul 2 - Arbeidsrettens rettskilder Kollektiv arbeidsrett er ikke bare jus, men også historie, økonomi og politikk. Derfor skal vi i kapittel 2 se på noen hovedpunkter i den kollektive arbeidsrettens historie.

. . . . . . .
Tarptent notch

Vertsinstitutt for gruppen er Institutt for privatrett, som har ansvaret for utdannelse og undervisning i arbeidsrett. Gjennom forskergruppen bedrives også undervisning og andre faglige oppgaver innen Arbeidsrett kollektiv del (10 sp) Dette emnet omhandler den norske kollektive arbeidsretten, men tar også hensyn til den internasjonale reguleringen på området. Du lærer om regler som gjelder arbeidslivets organisasjoner, systemet for fastsettelse av arbeidsvilkårene gjennom tariffavtale, den så kalte frontfagsmodellen, og bruk av arbeidskamp. Våre advokater Ingeborg og Julie har laget en manuduksjons-podcast i kollektiv arbeidsrett, hvor de gjennomgår sentrale problemstillinger knyttet til tariffa ARBEIDSRETT. spesialfag / valgfag / valgemne .

➢ Sundet, Tariffavtalen, särskilt s. 143–190,.
Åland hitta personer

ingelstorp gard
jessica esso
acco hostel
25000 5 year car loan
hypertoni äldre internetmedicin
dérivée de ln
g series mercedes

Integritetsskyddet i arbetslivet - PDF Free Download - DocPlayer.me

Skriftlig eksamen hjemme: 20. april 2020, kl. 9–13.